Nytt leilegheitskonsept på Harpefossen.

Din Bustad med Vegard Meland og Boligpartner sin sjefsarkitekt Idar Sambu, har jobba tett sidan oktober med utvikling av fritidsleilegheiter som skal byggjast på Harpefossen.
Det er viktig å tilpasse bustaden til det den skal brukast til. Rette kvalitetar må vere på plass, seier Idar Sambu. Såleis har fritidsleilegheiter litt andre behov enn  leilegheiter i sentrum. Vi har mellom anna fokusert på tilstrekkelig med sengeplassar, gode tørke- og lagringsmoglegheiter, romsleg kjøkken/stove og overbygde uteplassar.
Leilegheitene vert plassert fint i terrenget, og vil få store og opne vindauge mot sør. Det skal vere plass til heile familien rundt kjøkkenbordet, og lett for ungane å komme til ski inn/ut løypa som vert trakka rett forbi tomta.
Det er fleire som har vist interesse for dette prosjektet. Dersom det er eit ønskje å bli varsla  før lansering, så må ein ta kontakt og skrive seg  på ei  interesseliste. Det blir i første omgang kun lagt ut 4 leilegheiter.

Prosjektet er enno under utvikling. Målet er å legge det ut for sal i slutten av februar.
Nøkkelkvalitetane i dette prosjektet vert:
Minst 6 sengeplassar.
Plass til heile familien rundt kjøkkenbordet.
Tørkemoglegheiter.
Smarte lagringsmoglegheiter.
Ski inn/ut.
Overbygde uteplassar.

Intressentar kan ta kontakt med:
Vegard.Meland@Boligpartner.no
Mob 96904788

 

Illustrasjon av firemannsbustad i flatt terreng.

Illustrasjon av firemannsbustad i skrått terreng.

Illustrasjon av tomannsbustad på flatt terreng

Oversiktsbilde ski inn/out.   Blå strek viser ski inn/out løypa.

 

DEL DETTE INNLEGGET

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email