Skiskule

Harpefossen Skiskule tilbyr kvart år skileik og slalåmtrening for nybyrjarar og vidarekomne barn i alderen 6-10 år. Skulen går over 5 onsdagar i januar/februar  frå kl 13.00 til kl 15.30, med ein pause undervegs.
Skiskulen blir arrangert i skileikområdet, der vi brukar Tautrekket og Enerskiheisen. Siste skiskuledag tek vi sikte på å vere på Furuhogane, slik at deltakarane blir kjende med heisen og området der oppe. 

Måla er:

Å gje barna skiglede ved å meistre grunnleggjande alpin skiteknikk i eit sosialt godt miljø plogsving, skrenssving, stopp, og ikkje minst å lære seg å bruke barneheisen i skileikområdet. Vidare vil det øvast på portkøyring, hopp og ”kuleløype”

Frammøte
Vi har møtestad med registrering av frammøte og utdeling av startnummer i varmestova nedst i bakken. Ver gjerne tidleg ute, særlig om du skal leige skiutstyr.

Vi vil være tilstade i området frem til kl. 16.00, slik at henting kan skje frem til då (vi reiser ikkje frå området før alle born er henta). Foreldre som kan være tilstades på skiskulen er hjertelig velkomne, spesielt dei som har barn som er nybyrjarar.

Utstyr
Det stillast ikkje krav til spesielt skiutstyr, men i skisenteret er det påbod om bruk av hjelm for alle barn. Vi har eit utval av ski til utleige i skiutleiga. Hjelm kan lånast gratis.

NB! Vér- og føreforbehold. Vår erfaring er at somme av og til gløymer å ta med seg vottar/hanskar på skiskulen.
Derfor ei påminning: Hanskar/vottar må medbringast.

Registrering i varmestova frå kl. 12.00

Mål – klare å ta trekket på skileikområdet sjølv og plogsving  (nybegynnarar), svingteknikk og portkjøring

Program 2020

15.01.2020
Mål – klare å bruke heisen i skileikområdet (nybyrjarar) – plogsving, svingteknikk og portkøyring (vidarekomne)

22.01.2020
Mål – stå på ski ned bakken på egen hand (nybegynnarar), svingteknikk og løypekjøring (vidarekomne)

29.01.2020
Mål – meistre plogsving (nybegynnarar) løypekjøring, kular og hopp

05.02.2020
Mål – boltre seg i bakken, med kuler, hopp og løyper

12.02.2020
Mål – avsluttande skiskule, løypekjøring – grilling i bakken. (på Furuhogane, om veret tillet det)

Skulepengar
kr 850,- (inkl. heis og grillmat) betalast kontant ved registrering eller på nettbank til kontonr. 3705 10 65426 eller VIPPS nr. 133901 (merk innbetalinga med navn på skiskuledeltakar). Registreringsskjema fylles ut på førehand og leverast i varmestova ved frammøte.
Skjema kan du kan du laste ned her.

Spørsmål eller kommentarar sendast
Harpefossen skiskule
v/Jarle Tor Åsebø.
E: post@harpefossen.no
T: +47 41 33 57 86

Leige av skiinstruktør til enkle timar for barn/vaksne:
Vi har nokre flinke instruktørar som kan ta på seg instruksjon av barn eller vaksne til rimelige prisar:

Personer / Timer1234
1 person400,-700,-950,-1 150,-
2 personer600,-1 000,-1 300,-1 500,-
3 personer750,-1 200,-1 500,-1 650,-
4 personer800,-1 400,-1 600,-1 800,-