Ledige tomter

Kviehogane (FB8)

Sjå presentasjon av nytt felt 2019

Kviehogane (FB8)

Sjå presentasjon av nytt felt 2019

FURUHOGANE (FB6)

Klikk her for plankart FB6

Tomtenr.ArealPrisStatus
1Solgt
2Solgt
31202kr. 553 000
4Solgt
5solgt
6Solgt
7Solgt
81519kr. 632 000
91388kr. 599 000
10Solgt
11Solgt
12Solgt
13Solgt
14Solgt
15Solgt
16Solgt
17Solgt
18Solgt
19Solgt
20Solgt
21Solgt
22Solgt
23Solgt
24Solgt
25Solgt
26Solgt
27Solgt
28Solgt
40Solgt
41Solgt
42Solgt
43Solgt
44Solgt
45Solgt
46Solgt
47Solgt
48Solgt
49Solgt
50Solgt
51Solgt
52Solgt
53Solgt
54Solgt
55Tomtene 55 – 61 ligg i eit felt som er under omarbeiding.
3 av tomtane er reserverte.
Prisar ikkje fastsett
56
57
58
59
60
61
62Solgt

NAUSTDALSSETRA (FB7)

Klikk her for plankart FB7

Tomtenr.ArealPrisStatus
63Solgt
64Solgt
65Solgt
66Solgt
67Solgt
68Solgt
69Solgt
70Solgt
71Solgt
72Solgt
73Solgt
74Solgt
75Solgt
76Solgt
77Solgt
78
Solgt
79Solgt
80Solgt
81Solgt
82Solgt
83Solgt
85Solgt
86Solgt
87Solgt
88Solgt
89Solgt
90Solgt
91Solgt
92Solgt
93Solgt
94Solgt
95Solgt
96Solgt
97Solgt
98Solgt
99Solgt
100Solgt
101Solgt

HARPEFOSSEN (FB3)

Klikk her for plankart FB3

Tomtenr.ArealPrisStatus
36Solgt
44Solgt