Samarbeid med Din Bustad om utvikling av nytt hyttefelt.

Harpefossen Hyttegrend har inngått eit spanande samarbeid med Vegard Meland og Din Bustad om utvikling av eit nytt hyttefelt på austsida av det eksisterande feltet Naustdalsetra. Byggetrinn 1 består av 16 tomter som er regulert for utbygging av hytter frå  Din Bustad sin samarbeidspartner Boligpartner. Salet er i gang!Sjå prospektet her

Arild Hjelmeland ny styreleiar i Harpefossen Hyttegrend AS

På ekstraordinær generalforsamling i desember 2018 blei Arild Hjelmeland vald som ny styreleiar i Harpefossen Hyttegrend AS.  Arild har ei variert og allsidig  utdanning og  mange års erfaring med prosjektleiing og styrearbeid. Han har  eit stort kontaktnett både i vår eigen kommune og distriktet for øvrig. Som etternamnet tyder på, har han  slektstilknyting til Hjelmelandsdalen, […]