Arild Hjelmeland ny styreleiar i Harpefossen Hyttegrend AS

På ekstraordinær generalforsamling i desember 2018 blei Arild Hjelmeland vald som ny styreleiar i Harpefossen Hyttegrend AS.  Arild har ei variert og allsidig  utdanning og  mange års erfaring med prosjektleiing og styrearbeid. Han har  eit stort kontaktnett både i vår eigen kommune og distriktet for øvrig. Som etternamnet tyder på, har han  slektstilknyting til Hjelmelandsdalen, […]