Attraktive byggeklare hyttetomter på Harpefossen

Velkomen til visning i det nye tomtefeltet Kviehogane på Harpefossen søndag 27. september.
Om denne dagen ikkje passar kan du ta kontakt med Vegard Meland i Din Bustad AS, tlf 969 04 788 for privat visning.

DEL DETTE INNLEGGET