Marked Hiking Trails

Harpefossen has a sizeable network of marked trails, and there are illustrated guides of some 15 hiking, biking and skiing treks available. These treks are based on existing ski trails and their variable levels of ease mean everyone can find an option that suits their taste.

10 of the treks begin at the Varmestova car park, with the remaining 5 at the  Furuhogane carpark (roughly 2.5 km further into the Hjelmelands valley).

The network has been developed using guidelines dictated by both the Norwegian Tourist Board and Innovativ Fjellturisme (Innovative mountain tourism) organisations. It comprises 37 interconnected paths clearly signposted with route and direction. For a map and further information regarding the network, please visit one of the following sites:

Nordfjord.no
Fjordnorway.com
Ut.no

Download trail map here.

Brief description of the hiking trails:

1. Round trip Tippaskogen. 8 km - 2 t

Turen går delvis på den verna Trond-hjemske Postveg mellom Nordfjord og Sunnmøre, og over fleire gamle setervollar i Hjelmelandsdalen. Dette, og den gamle steinbrua over Ljosurelva og merke-steinane lags Postvegen, gjev turen eit kulturhistorisk tilsnitt. Dette er ein rundtur på grus- og skogsveg i relativt slakt skogs- og fjellbeitelandskap.

2. Round trip Blåsvenyken og Lidavarden. 11 km - 4 t

Rundturen gir en mangfaldig oppleving; setermiljøa på Nakkesetra og Tippasetra, den fredelige Tippadalen, kneika opp til Blåsvednyken som nesten byr på klyving, storslagen utsikt mot Ålfotbreen i sør og deler av Sunnmørsalpene i nord, samt Nordfjorden og ned i Hjelmelandsdalen.

3. Round trip Slåttefjellet. 9 km - 3 t

Slåttefjellet er ein topp med god utsikt i alle retningar, men samstundes ein lett topp å kome til heilt frå botnen av dalen. Denne rundturen går gjennom idylliske setremiljø, gjennom bjørk- og furuskog til høgfjellsterreng, for så å returnere gjennom den slake og fredelege Tippa-dalen.

4. Harpefossen to Fossane. 5 (9) km - 2 (3) t

Denne enkle turen går frå Harpefossen til Fossane som ligg rett i overkant av Nordfjordeid sentrum. På denne turen får ein mellom anna oppleve idylliske setremiljø, frodige dalar og høgfjellsterreng.

5. Round trip Storegga. 7 km - 2 t

Lett tilgjengelig topp som likevel gjev euin luftig følelse og svært god utsikt i alle retningar. Passar fin som ettermiddagstur for å sjå sola gå ned i havet. Frå Storegga er løypa merka ned på nordsida rundt fiskevatna Storeggvatnet og Kjenndalsvatnet.

6. Furehogane to Bakke. 10 km 4 t

Turen går i fyrste halvdel i variert fjellterreng, medan siste halvdel ned mot bakke er på skogsbilveg. Innhaldsrik tur forbi mange fiskevatn, små fjelltoppar, lans elvar , fossefall, demneingar og den storslåtte naturen ned gjennom Kloven.

7. Round trip Kloven. 14 km - 5 t

Turen går frå Harpefossen opp til Furehogane og vidare i variert fjellterreng over til Kloven og ned til Nesbakken kor ein fylgjer bygdevegar og skogsbilvegar tilbake til utgangspunktet på Harpefossen. Dette er ein innhaldsrik tur forbi mange fiskevatn, små fjelltoppar, langs elvar, fossefall og demningar og den storslåtte naturen ned gjennom Kloven. 

8. Furehogane to Sandegga. 6 km - 5 t (t/r)

Sandegga 1272 m.o.h. (Klakken) er ein av dei høgaste fjelltoppane i området, men likevel lett tilgjengelig med relativ slak oppstiging og ikkje noko form for klatring. Utsikta er spektakulær med utsyn fjorden, havet Sunnmørsalpane og breane, over mot den næraste fjelltoppen Felden og rett ned i Lauvdalen.

9. Round trip Ljøsuregga. 9 km - 4 t

Ljøsuregga er den høhste toppen ein ser frå Hjelmelandsdalen. Trass spektakulære stup og egge over  til Store Toren på nordsida, er toppen relativt lett tilgjengelig frå vestvia Kjenndalen. Namnet på toppen kjem av at fjellet består stort sett av ur, men utsikta frå  toppen er vel verd turen.

10. Round trip Brekkelida. 6 km - 2 t

Dette er ein typisk famlietur som kan gjennomførast i all slags ver, gjerne kombinert med sykkel. Mesteparten av turen går langs den idylliske Trondhjemske postveg, men med ein fin avstikkar rundt Brekkelida kor ein har flott utsikt over Hjelmelandsdalen.

11. Round trip Krokane. 3 km - 0,5 t

Dette er ein flott ettermiddagstur eller ein koseleg familietur med små born. Turen går både på grusveg og barklagde stiar, og om vinteren er det preparert skiløype langs ruta.

12. Round trip Grønelida. 7 km - 2 t

Dette er ein variert, men likevel enkel tur, som går både på grusveg, sti og i terrenget. På turen får ein oppleve idylliske setremiljø, hyttefelt og grøne lider. 

13. Round trip Grimeskaret. 14 km - 5 t

Dette er den lengste turen som er merka frå Harpefossen,  og løypa innbyr til varierte naturopplevingar. Først gjennom setremiljø og gjennom den fredelege Tippadalen, vidare langs Fossevatnet over til det ville Grimeskaret kor ein finn idylliske fiskevatn, luftige stiar og grøne lider med beitande sauer høgt til fjells, før turen avsluttast langs postvegen.

14. Round trip skiresort. 7 km - 2 t

Turen rundt skisenteret er ein relativt kort tur, men likevel med mange høgdemeter (500). Turen går opp til toppen av fjellheisen, kor det er god utsikt over dalen og fjorden, mens turen ned går via skitrekket på Furehogane og hyttegrenda.

15. Furehogane to Steinegga. 4 km - 2 t (t/r)

Frå vinterfeien til påske er det køyrt opp skiløype med trakkemaskin, men turen går i høgfjellet og du bør vere utrusta i forhold til vêr og føre. og vurdere både fjellski og utstyr i forhold til dårlig vêr.