Practical info

Alle parkeringsplassar som er knytt til alpinanlegga og turløypene på Harpefossen er avgiftsbelagt.

Parkeringsavgifta er kr 50,- pr. dag. Alternativt kan det kjøpast årskort for kr 500,-.

Parkering kan betalast på automat på Harpefossen (berre dagsbetaling), i billettluka på Harpefossen eller på Vipps (nr. 133901).

På trafikkerte dagar er det ofte billettvakt som tek betaling.